Sabtu, 20 April 2013

Wecana: Muludan

        Muludan, mulud lan tambahan kang sing asal sasi mulud tanggalan Islam utawa tanggalan Arab  bari tanggalan Jawa, lan sing makna keramen. Dadie Muludan yaiku rame - rame grayaning sing sasi mulud. Sapa kang direme - ramening yaiku lahire Kanjeng Nabi Muhammad SAW, awitan ning tanah Jawa dirayaning asale, sing sekatenan Surakarta bari Yogyakarta.
        Asale sekatenan, sekatenan asale sing Kraton Surakarta utawa Solo, sebabe kraton Surakarta kuwen luwih tua awune diabnding ning Kraton Yogyakarta. Asale kraton keloro kuwen sing Kraton Kartasura. pas kang merintah kraton Kartasura wafat dibagi dadi loro kang kakange ngadekning Surakarta lamun adike ngadekning Yogyakarta kang diarani Mataram. Sekaten asale sing Kraton Surakarta terus dimelu bari Kraton Yogyakarta utawa Mataram. Sekaten asel sing sahadatin utawa sahadatan yaikut ngisalamning, sekalian bari meringati lahire Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
        Bisa ning Cerbon, hubungan Kraton Kasepuhan bari Kraton Mataram ikut luket pisan makane pas Kratom Mataram jaluk supaya Keraton Kesepuhan memeringati lahire Nabi Muhammad SAW, sebabe Cerbon iku kang paling awitan kang nyebarning agama Islam ning Jawa Kulon, dadi Kraton Kesepuhan nyetojoni, teruse dimeluwi bari Kraton Kanoman. Ning arane balik Sekatenan yaiku Muludan.
        Makna Muludan, maka Muludan ikut rasae sing rohani lan jasmani kanggo sekabehe. Asale kang lagi manjing Islam saat kuwen beli ngerti lamun bersihi senjata lan benda keraton berseni sing sebagian berseni jasmani, sebab Rasulullah ngendikining lamun kebersihan sebagian manjing Iman. kebersihan sing banyu lan benda kuwen didadening ngelalap berkah. Maning sekiyen kang arane Muludan yaiku belik afdol lamun beli tuku tahu petis, ning pelataran keraton iku cirihase Muludan. Dadie makna Muludan salah kaprah.

#Wacana diatas semuanya menggunakan bahasa Cirebon :) kalau agan - agan orang Jawa atau Sunda pasti sedikitnya ngerti, karna bahasa Cirebom adalah campuran antara Jawa dan Sunda.
Menurutmu:

0 komentar:

Posting Komentar

Kritik dan saran yang membangun dipersilahkan, jangan lupa menjaga kesopanan dengan bahasa yang baik :)