Kamis, 29 Maret 2012

Istilah Patukangan Sunda

Unggal jalma nu ngalakukeun pacabakan pasti aya ngaranna.
1. Kurir = Tukang nganterkeun surat
2. Girang serat = Tukang nulis surat
3. Palika = Tukang teuleum
4. Pamayang = Tukang ngala lauk dilaut atawa nalayan
5. Anjun  =  Tukang nyien barangt atawa parabot dapur tina taneuh
6. Panday =  Tukang nyien barang tina besi
7. Kamasan = Tukang nyien perhiasan tina emas, berlian, Permata
8. Kusir = Tukang narik delman
9. Mo'dim atawa Bilal = Tukang adzan di masjid
Menurutmu:

3 komentar:

Posting Komentar

Kritik dan saran yang membangun dipersilahkan, jangan lupa menjaga kesopanan dengan bahasa yang baik :)